Texecom KIT-0002 32 Zone Wireless Kit with Sounder

Intruder Alarm

  • 1 x Premier Elite 48-W
  • 5 x Premier Proximity Tags
  • 1 x Premier LCDP
  • 3 x Premier Compact PW-W
  • 1 x Premier Elite Impaq Contact-W
  • 1 x Odyssey X-W Backplate